Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir?

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir?
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir?

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla ilişkileri, promosyonu, araştırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir orkestra ahengiyle bütün halinde yöneterek amaçları belirli bir tanıtım çalışması olarak tanımlanmaktadır.

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramını en genel anlamda şu şekilde tanımlayabiliriz:“ Organizasyonların mal ya da hizmetlerle ilgili olarak aldıkları bütün kararların iletişim boyutunu da düşünerek, müşteri bazlı ve satın alma davranışlarına etki edecek şekilde alması ve bu farklı kararların bir disiplin içinde orkestrasyonu sağlanarak, stratejik bir yaklaşım ile planlanması ve bir sinerji yaratılması sürecidir.”

İnsan ve müşteri merkezli bir yönetim yaklaşımı ile pazarlama karmasının tüm değişkenlerinin bir araya toplandığı ve faaliyetlerin bir plan çerçevesinde düzenlendiği bir süreç olarak tanımlanmaktadır.

Bütünleşik pazarlama iletişimini ortaya çıkaran nedenler şu şekilde özetlenebilir:

 1. Pazardaki güç dengelerinin değişimi
 2. Yoğun olarak yaşanan rekabet duygusu
 3. Tüketici eğilimlerindeki değişimi
  1. Pazar bölümlemesinin artması ve kutuplaşma.
  2. Tüketicinin bilgi düzeyinin artması ve bilinçlenmesi, daha seçici hale gelmesi.
  3. Hizmet beklentilerinin yükselmesi.
  4. İnsanlar üzerindeki zaman baskısının artması, artık alışveriş yapmaya daha az zaman ayırması.
  5. Tüketicinin markaya ve ürüne bağımlılığının azalmaya başlaması.
  6. “On-line” alışverişin yaygınlaşması.
  7. Global alışveriş olanaklarının doğması ve yaygınlaşması.
  8. Perakendecilerin kendi markalarının tüketici tarafından kabul görmesi.

D-Globalleşme ve ekonomik alandaki değişim:

 1. Firmanın dünyadaki çeşitli ülkelere gidip, orada kendi organizasyonu kurması.
 2. Yerel şirketlerle ortaklık kurmak veya satın almak.
 3. İşbirliği girişimi yaparak tek bir şirket gibi hareket eden büyük bir kurum yaratmak.

E-Teknoloji alanındaki değişim ve gelişim:

 1. İnternet
 2. Geleneksel reklam ortamlarının azalan etkisi ve reklam verenlerin değişen beklentileri
 3. Veri tabanı oluşturma kolaylığı ve ucuzlayan maliyetler