Reklam ve Pazarlamada AIDA Etkisi

Globalleşen dünyada teknolojinin gelişmesiyle arz-talep ilişkisinin artmıştır. Artık sektörel markaların kendilerine özgü yeni yol arayışlarında oldukları bir dönemdeyiz. Reklam ve Pazarlama alanında rekabetin giderek artmaktadır. Reklam metninin arkasında ki prensipler ise aynı kalmaya devam etmektedir. Günümüzde pazarlama faaliyeti ve ihtiyacı giderek artmakta ve profesyonel yaklaşımlara sürekli yenilikler eklenmektedir. Bu alanda en önemli unsurlardan biri ise Reklam ve Pazarlamada AIDA Etkisidir.
Reklam ve Pazarlamada AIDA Etkisi (hem bilimsel hem de tüketici psikolojisi anlamında onaylanan çok önemli bir metottur. Aslında Reklam ve Pazarlamada AIDA Etkisinin ne olduğunu belirtmekte fayda var. Pazarlama iletişimi alanındaki AIDA ifadesi ürünün tüketici ile ilk buluşmasından satın alma sürecine kadar olan sürecine kadar tüm süreçlerini kapsamaktadır. Süreçler doğal olarak şöyle işlemektedir. Tüketicinin bir ürün veya markanın farkına varır. Tüketicinin bu ürünü dener veya satın alma kararı alır. Sonuç olarak ürünü veya hizmeti satın alır. Reklam ve Pazarlamada AIDA Etkisini bu aşamaların hepsinde görmekteyiz.

Elmo Lewis tarafından 1800’lü yıllarda geliştirilen AIDA metodu ilk reklam modeli olarak bilinir. Adını 4 ingilizce kelimenin baş harfinden almıştır. ”Attention”, “Interest”, “Desire”, “Action”. AIDA’nın dört aşaması; bir reklamı izlerken veya görüntülerken tüketicinin geçtiği aşamalardır. Lewis’e göre, her şeyden önce bir reklamın rolü müşterileri çekmektir. Bir reklam dikkat çektiğinde tüketicilerin kafasında ürüne yönelik bir ilgi oluşuyor. Bu ilgi sonucunda reklamın tüketici zihninde ürünü kullanma arzusunu ortaya koyması gerekmektedir. AİDA‘ya göre reklam ve aslında her türlü pazarlama iletişim aracında taşınan mesaj ‘’Dikkat Çekici’’ olmalı ve tüketicide ‘’ilgi’’ uyandırmalıdır. ’’Satın Alma Duygusu’’ yaratmalı ve bu istek ‘’Eyleme Geçmeli’’dir.
Attention (Dikkat Çekme): Modelin ilk aşamasıdır. Burada markanın hedef kitlesine ne gibi hizmetler sunacağını duyurmalıdır. Üretilen ürün ve/veya hizmetlerimiz neler, nasıl ürettik, ürün ve/veya hizmetlerimizin özellikleri nedir gibi soruların cevaplarını verilmelidir. Bu aşamada tüketiciyi tamamen bilgilendirerek onların dikkatini çekmeye çalışılmalıdır.
Interest (İlgi Uyandırma): Modelin ikinci aşamasıdır. Dikkatini çekmeye çalışılan tüketiciler artık ürünümüzden haberdar olması. İlk aşamayı geçtikten sonra hedef kitlemizin ilgisini uyandırmaya çalışılmasıdır.
Desire (İstek Uyandırma): Modelin üçüncü aşamasıdır. İlk aşamada ürünlerimizi tüketicilere duyurmasından sonra tüketicilerin ilgisini kazanmaya çalışılması.
Action (Harekete Geçme): Modelin dördüncü aşamasıdır. Satın alma işlemini yapmaya ve artık hazır olan müşteriyi harekete geçirilmesidir.