Faydalı Bilgiler

İŞLETMELER İÇİN DİJİTAL PAZARLAMA İPUÇLARI

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin temel amaçları arasında müşteri potansiyelini her geçen gün büyütmek, marka bilinirliğini artırıp daha çok satış yapmak ve kâr elde yer alıyor. Günümüzde küresel dünyayı yönlendiren dijitalde var olmak demek; pazarlamak, potansiyel müşterilerinizle doğru yerde ve zamanda bağlantı kurmak, onların güvenini kazanmak, en son trendler hakkında anlık bilgi vermek ve …

İŞLETMELER İÇİN DİJİTAL PAZARLAMA İPUÇLARI Devamı »

Kurumlarda Kriz Yönetiminde Nasıl Hareket Edilmeli?

Kurumlarda Kriz Yönetiminde Nasıl Hareket Edilmeli?

Kurumlarda Kriz Yönetiminde Nasıl Hareket Edilmeli? Kurumların beklemedikleri bir zamanda ortaya çıkan, çözülmesi için zamanın kısıtlı olduğu, kurumun itibarını sarsan bir durum… Her şeyden önce kriz yönetiminde panik olmamak gerekiyor. Panik olduğunuz zaman yanlış stratejiler yanlış kararları beraberinde getirebilir. Gerek yönetim kısmı gerekse iletişim boyutu ayrı ayrı incelenmeli. Örtbas etmek yerine kurumun ve çevrenin zarar …

Kurumlarda Kriz Yönetiminde Nasıl Hareket Edilmeli? Devamı »

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir?

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir?

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir? Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla ilişkileri, promosyonu, araştırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir orkestra ahengiyle bütün halinde yöneterek amaçları belirli bir tanıtım çalışması olarak tanımlanmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramını en genel anlamda şu şekilde tanımlayabiliriz:“ Organizasyonların mal ya da hizmetlerle ilgili olarak aldıkları bütün kararların iletişim boyutunu …

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir? Devamı »

Halkla İlişkiler Kavramını Ne Kadar Biliyoruz?

Halkla İlişkiler Kavramını Ne Kadar Biliyoruz?

  Halkla İlişkiler Kavramını Ne Kadar Biliyoruz? Halkla ilişkiler toplumu dönüştürme ya da hedef kitlede davranışa yönelik istek oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde halkla ilişkilerin basın bülteni yazmak ya da basınla ilişkiler olarak zannedilmesi konunun ne kadar yüzeysel olarak ele alındığının ve anlaşılmadığının bir göstergesidir. Çok çeşitli alanlarda halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleşmelidir: kriz yönetimi, …

Halkla İlişkiler Kavramını Ne Kadar Biliyoruz? Devamı »

Pazarlamanın Halkası Tutundurma

Pazarlama’nın Halkası: Tutundurma

Pazarlama’nın Halkası: Tutundurma Tutundurma; İşletmenin ürün ya da hizmetinin veya bireysel hizmetlerin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici / pazarlamacı denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli programlanmış ve birbiriyle tutarlı faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir. Hedef kitleyi üründen, işletmeden, hizmetlerden, yapılan çalışmalardan haberdar etmek için ve olumlu bir imajın doğmasını sağlamak, var olan imajı …

Pazarlama’nın Halkası: Tutundurma Devamı »

Reklam ve Pazarlamada AIDA etkisi

Reklam ve Pazarlamada AIDA Etkisi Globalleşen dünyada teknolojinin gelişmesiyle arz-talep ilişkisinin artmıştır. Artık sektörel markaların kendilerine özgü yeni yol arayışlarında oldukları bir dönemdeyiz. Reklam ve Pazarlama alanında rekabetin giderek artmaktadır. Reklam metninin arkasında ki prensipler ise aynı kalmaya devam etmektedir. Günümüzde pazarlama faaliyeti ve ihtiyacı giderek artmakta ve profesyonel yaklaşımlara sürekli yenilikler eklenmektedir. Bu alanda …

Reklam ve Pazarlamada AIDA etkisi Devamı »